Να δείτε που αν καταρρεύσει η ΕΥΡΩΖΩΝΗ το φταίξιμο θα το ρίχνουν στην λειτουργία της δημοκρατίας σε μια χώρα μέλους της και ΟΧΙ στην μη τήρηση των κανόνων μιας ανεξάρτητης αρχής, ενός ανεξάρτητου οργανισμού που λέγεται Κεντρική ΕυρωπαΪκή Τράπεζα. Και γενικότερα στην μη τήρηση κανόνων της ίδιας της ΕΕ
Back to Top