Το λένε κάτι αριστερίλοι επαναστάτες του κώλου και αφού εξασφάλισαν την καρέκλα: Μην διαμαρτύρεστε αφού μας ψηφίσατε.
Συμπληρώνω
Το ίδιο ισχύει και τους απέχοντες
Back to Top