Όλα για την καρέκλα, το Πανούλι ούτε μιλάει ούτε λαλάει για την περίπτωση Φίλη. Μην κακοκαρδίσει το Αλεξάκι που από αυτό κρέμεται πλέον η πολιτική του ύπαρξη
Back to Top