Εδώ και κάνα 2 Κυριακές που παρατήρησα, αυτή την ώρα το δεύτερο πρόγραμμα παίζει παιδική εκπομπή κάτι σαν παραμύθια, και είναι γερμανέζικα και ολλανδέζικα με κάτι εμβατηριώδη τραγούδια στην γλώσσα τους!!! Αυτό αν δεν είναι κατάντια παιδικής εκπαίδευσης από το κρατικό ραδιόφωνο...
Φτου σας ξεφτίλες, τελικά όπως το πάνε θα φτάσουμε να έχουμε κρυφά σχολειά για την Ελληνική εκπαίδευση
Back to Top