Θυμόμαστε πολύ καλά τον Πανούλη πού προεκλογικά φώναζε καί οὔρλιαζε γιά κόκκινες γραμμές.

Μετά τόσους μῆνες του Πανάρα σε αὐτό το σπουδαῖο ὑπουργεῖο μου ἦρθε το ἐρώτημα: Μήπως ἐννοοῦσε κόκκινες γραμμές τις γραμμές πού δείχνουν τα στριγκάκια του;
Back to Top