Στήν Ἑλλάδα της νέας κατοχῆς, οἱ δῆθεν κυβερνήσεις καί ἐντολοδόχοι κυβερνῆτες χρησιμοποιοῦν τις ἐκλογές ὄχι γιά νά μας δώσουν δικαίωμα ἐκλέγειν ἀλλά νά κάνουν ὅπως λέγεται στήν δημοσιογραφική γλῶσσα, ἡρωική ἔξοδο καί νά βάλουν στόν λάκκο τους ἑπόμενους καί ἐπίδοξους ἐντολοδόχους καί οὕτῳ καθ' ἐξῆς, μέχρι νά γίνει συνειδητό ἀπό ὅλο καί περισσότερους ὅτι το ζητούμενο δέν εἶναι ὁπωσδήποτε οἱ λεγόμενες ἐκλογές ποὺ μόνο ἐκλογές δέν εἶναι, ἀλλά ἐπιλογή προτεινόμενων τσιρακιῶν.

Ἄντε Ἀλεξουλάκη κάνε χῶρο στόν Κούλη, καί μεῖς νά δοῦμε πότε θά καταλάβουμε τι γίνεται...

Το ζητούμενο εἶναι καί ΠΡΕΠΕΙ νά εἶναι ἡ ἀνατροπή του πιό βρώμικου πολιτικοῦ συστήματος καί την ἐγκαθίδρυση της Δημοκρατίας καί την τιμωρία ὅλων των ἐγκληματιῶν ποῦ με δικαιολογία τις δῆθεν δημοκρατικές ἐπιλογές ἔπραξαν ἐγκλήματα ἀκόμα καί ἐσχάτης προδοσίας

Δέν μπορεῖ νά ἀνεχόμαστε ἄλλο, ἐγκληματίες ποῦ οἱ ἴδιοι λένε ὅτι κάνουν αὐτά ποὺ κάνουν γιά την Εὐρώπη ρέ γαμώτο καί ὄχι γιά τον λαό πού τους “ἐκλέγει”

Δέν μπορεῖ νά ἀνεχόμαστε ἄλλο τους ψευταράδες πού με θράσος λένε ἀκόμα ὅτι θά διαπραγματευτοῦν. Ζητούμενο εἶναι πλέον ΟΧΙ οἱ διαπραγματεύσεις ἀλλά πράξεις ἐθνικῆς κυριαρχίας καί μόνο.
Βεβαιότατα μήν τους ψάχνετε στό τωρινό πολιτικό προσωπικό, αὐτό εἶναι το κάκιστο, ὅτι ἐκεῖ δέν θά τους βροῦμε...
Back to Top