Δυστυχώς για τους ΠΟΔΕΜΟΣ στην Ισπανία, κέρδισε σε μας ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 και τον έχουμε ακόμα
Back to Top