Σιγά ορέ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛοι και ΑΝΕΛοΣΥΡΙΖΑίοι μη βαρούτε, μη βαρούτε όλοι μαζί την διαφθορά, πονάει η καημένη
Back to Top