Μια φθηνή πουτάνα κατάντησαν την Ελλάδα που μας πηδάνε με μικρό χαρτζιλίκι, ...
όλα τα καριόλια που ακόμα πουλάνε μούρη σωτήρα χάριν ημών των καραμαλάκων...
είμαστε ή δεν είμαστε πολύ φθηνιάρες πουτανίτσες;;;
Back to Top