Θυμᾶμαι χρόνια τώρα, εἴτε πανελλαδικά, εἴτε τοπικά διάφορα κομματόσκυλα διαφόρων διαβαθμίσεων πού ἔδειχναν νά διακατέχονται ἀπό ἐλάχιστη λογική ἀλλά ἀπό περίσσεια ἀλαζονεία νά λένε, κυρίως ὅταν μία ἄλλη κομματική κλίκα τους ἔκανε στήν ἄκρη, ὅτι παραμένουν πιστοί στρατιῶτες μαχητές στήν ὑπηρεσία του κόμματος.
Το χειρότερο εἶναι ὅτι ἐξακολουθοῦν ἀκόμα νά ὑπάρχουν τέτοιου εἴδους “ζῶα” μήν πῶ κτήνη καί θά ἤθελα νά τους θέσω το ἐρώτημα ἄν ἔννοιες ὅπως : Ἐλεύθερος πολίτης, τους εἶναι γνωστές καί ἄν τους λένε κάτι.
Εννοώ: Ἐλεύθερος πολίτης πού συστρατεύεται με ἐκτός κομματικῶν συμμοριῶν λογική γιά συλλογικό καλό καί ὄχι ἀτομικό ὅπως σίγουρα το κάνει μέσα στήν ὅποια κομματική συμμορία εἶναι πιστός στρατιώτης
Back to Top