Το ότι πλέον βγαίνουν και επώνυμα να καταγγείλουν την μεθοδευμένη μετακίνηση πληθυσμών και να υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα να αποκαλούν όλους αυτούς που εισέρχονται στην χώρα μας πρόσφυγες δεν μας κάνει να σκεφτούμε και λίγο διαφορετικά από ό,τι θέλει η επικρατούσα προπαγάνδα που όπως επίσης καταγγέλλεται και αυτή χρηματοδοτείται;
Back to Top