Το διαγραφοκόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν μπόρεσε, μάλλον δεν ήθελε να διαγράψει το χρέος, διαγράφει την ιστορία και την ελληνική κοινωνία με τα τάγματα εφόδου να επιτίθενται σε όσους αντιδρούν στις πολιτικές του...
Back to Top