Ποιός είναι υπουργός εξωτερικών ; Ακούω για κάποιον Κοτζιά,...ο Κοτζιάς ή ο Χότζιας;; Είμαι λίγο βαρήκοος...
Back to Top