Στην Ελλάδα, σε μας δεν υπάρχει πάτος, υπάρχει συνεχόμενη και ατελείωτη άβυσσος μέχρι να χαθούμε εντελώς σ'αυτήν, αν δεν καταλάβουμε ότι χανόμαστε και θα χανόμαστε ελπίζοντας να πιάσουμε επιτέλους πάτο. Μόνο που στην άβυσσο δεν υπάρχει πάτος... υπάρχει μόνο χαμός. Χαμός ή αφύπνιση
Back to Top