Ο Τόνη Σαμαρέλι σχεδίαζε αριστερή παρένθεση, δεν του πολυβγήκε, ο Αλέξης Τσιρπέλι σχεδιάζει δεξιά παρένθεση...τελικά εμείς τι σχεδιάζουμε, ξέρουμε ή σερνόμαστε από αυτά τα υποκείμενα όπως θέλουν;
Back to Top