Ο Ξούλης έγινε Χότζας.
Μας υπερφόρτωσε και μας γονάτισε και ήρθε ψες να μας πει ότι θα βγάλει λίγα γραμμάρια βάρους από μερικούς από το υπερβάρος που μας φόρτωσε ο ίδιος
Back to Top