Στο μέλλον, όταν θα θέλουν να υποτιμήσουν και να γελοιοποιήσουν έναν πολιτικό θα λένε: Αυτός είναι τσίπρας ή τσιπροκαμμένος
Back to Top