Θα τους φάμε μπρε του τούρκους με τούρκους αξιωματικούς και στρατιώτες
Σε λίγους μήνες μπορεί να ζητήσουν και κατά λόχους άσυλο εδώ...
Back to Top