Δε με λέτε, σ΄αυτές τις θεματικές βδομάδες της έμφυλης ή έκφυλης ταυτότητας, ο Ζουράρις πουναι και καθηγητής θα διδάσκει; Ή τώρα σαν υφυπουργός θα δίνει μόνο κατευθυντήριες γραμμές;
Back to Top