Ρε Τραμπ-υολούκια, που πάτε σαν μπουλούκια με φανατισμό υπέρ του Τραμπ, ξέρετε ένα παιδικό τραγουδάκι που λέει:
Τραμπ-α, Τραμπ-αλίζομαι
πέφτω και τσακίζομαι
Back to Top