Με την ευκαιρία της σημερινής ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ σε αναρτήσεις που αφορούν το κρυφό σχολειό, οι σχολιαστές που όλοι αρνούνται το ότι υπήρχαν κρυφά σχολειά σε μια περίοδο σκλαβιάς 400-500 χρόνων, αφήνουν να εννοηθεί ότι οι τούρκοι αφού άλωσαν την Πόλη για να εγκαθιδρύσουν την ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ αυτοκρατορία, άρχισαν αμέσως να ιδρύουν και να χτίσουν σχολεία και σχολές για να μορφώνονται οι ραγιάδες και οι γκιαούρηδες και να καλλιεργούν τις εθνικές-θρησκευτικές τους πεποιθήσεις!
Μπορεί και πρέπει κάποιος να τους πάρει στα σοβαρά αυτούς;
Γιατί τόση λαχτάρα να μας περάσουν ότι η τουρκοκρατία-οθωμανοκρατία ήταν υπέρ μας και ότι μια χαρά περνούσαμε;
Back to Top