Ορέ, αυτό δεν είναι κυβέρνηση αλλά κουβάδες εναλλάξ!
Ο ένας αδειάζει τον άλλον γράφουν διάφορες ειδήσεις...
Σήμερα γράφουν ότι ο ένας υπουργός άμυνας, άδειασε τον άλλον!!!
Τελικά ποιός είναι πιο..κουβάς σε τούτη την δήθεν κυβέρνηση;
Back to Top