Σιμήτη έχουμε ακόμα, ΓΑΠατο κυκλοφορεί ακόμα, Κωστάκη σουβλακοχάφτη έχουμε, Κούλη έχουμε, Ξούλη+Νούλη έχουμε, Πάκη έχουμε και τόσα άλλα της ίδιας ομοταξίας υποκείμενα, αλλά φράγκα δεν έχουμε.
Μήπως επειδή η φύση απεχθάνεται το κενό, να δοκιμάσουμε να εξαφανίσομεν αυτά που έχουμε σε πληθώρα μπας κι έρθει κανας παράς, καμιά δραχμή, μπορεί και ευρώ;
Back to Top