Η απάντηση του Γιουγκέριου του θωπευτή στον Τσίπρα: Το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται στην Ελλάδα!!!
Και ο Τσίπρας δήλωσε ότι αισθάνεται ευτυχής για την δήλωση του Γιουγκέριου!
Φαντάζεστε να ξέφευγε έστω και λίγο; Να μην εφαρμόζονταν έστω και λίγο;
Back to Top