Βλέπω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου στην γραφή πληκτρολόγησης επικρατούν τα πολλά θαυμαστικά, ερωτηματικά, ειδικά τα πολλά θαυμαστικά ακόμα και κει που δεν ταιριάζουν, αλλά και τα αποσιωπητικά του είδους ................................ τώρα βάλε φαντασία να καταλάβεις τι θέλει να πει ο ...ποιητής με το τόσα στην σειρά αποσιωπητικά και πάμπολλα θαυμαστικά μαζί με τα αποσιωπητικά.
Ορέ, μήπως όπως πάμε στην γραφή θα επικρατήσουν μεταξύ των αγκαούγκα τα προαναφερόμενα σημεία στίξεως;
Όσο για τα αποσιωπητικά εκτός του ότι αρκούν οι τρεις τελείες, δηλαδή: ...
Πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα οι φιλόλογοι, λογικά αυτό θα διδάσκουν ότι τα αποσιωπητικά είναι τρεις τελείες και όχι μισή σελίδα τελείες
Ένα παράδειγμα μελλοντικού ηλεκτρονικού κειμένου:
...............!!!!!!!!!!!ουαγκααγκαουγκα????????????.........γκαγκαρουγκα!!!!!!!!!!!..............!!!!!!!!!!!!!!!???????????????? τσπ, λπ κλπ....................................
Back to Top