Εμείς στο χωριό μου όταν λέγαμε έφκα, εννοούσαμε έφυγα...όμως δεν ξέρω πως το λένε στην Κύπρον
Back to Top