Οι σκληροί μας διαπραγματευτές δεν ζήτησαν παραίτηση του Γερούνη, ενώ οι άλλες χώρες του νότου το ζήτησαν όλες!
Back to Top