Μερικοί ανησυχούν για το σε ποιά ταχύτητα θα είναι η Ελλάδα μετά την διάλυση της γιουρωπέϊκης οικογένειας. Μην ανησυχείτε ορέ, ανησυχούν τα παλικαριά;;;
Αρκεί να φύγουμε με δικιά μας πρωτοβουλία και τότε η ταχύτητα δεν θα είναι ούτε πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κλπ, αλλά υπερηχητική.
Με δικιά μας πρωτοβουλία με όλο το πολιτικό τσούρμο να είναι δουλικό είναι αδύνατον...
Back to Top