Δεν είναι ευρώπη αυτό το...

Δεν είναι ευρώπη αυτό το γερμανικό έκτρωμα που όλοι οι δούλοι αποκαλούν ευρώπη.
Ευρώπη είναι αδύνατον να λογίζεται είτε σαν γερμανική, είτε σαν αγγλική κλπ.
Ευρώπη θα μπορούσε να λογιστεί μόνο όταν όλοι οι λαοί, όλες οι χώρες είχαν τις ίδιες δυνατότητες, κάτι που είναι αδύνατον.
Ευρώπη υπάρχει μόνο σαν γεωγραφικός χώρος και αυτό που λένε ευρωπαϊκός πολιτισμός ούτε αυτός υπάρχει στην πραγματικότητα, τουλάχιστον έτσι όπως θέλουν να μας το περάσουν.
Όπως δεν υπάρχει δημοκρατία στην λεγόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως η δημοκρατία παύει να υπάρχει όταν έχει τον οποιονδήποτε προσδιορισμό ακόμα και αυτόν τον: άμεση δημοκρατία, πολύ περισσότερο παύει να υπάρχει και η ευρώπη όταν λέγεται γερμανική. Δεν λέγεται μόνο γερμανική, ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ.
Back to Top