Τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα και η...

Τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα και η νέα αμυντική γραμμή είναι το: Άη σhιχτίρ. Και τέρμα
Να δείτε που οι τούρκοι έτσι θα κλάνουν μέντες
Back to Top