Όταν σαν πολιτικό οι ξένοι σε...

Όταν σαν πολιτικό οι ξένοι σε χτυπάν μπατσούλες στο μαγουλάκι, ή στον ώμο τάχα φιλικά, κάτι σημαίνει.
Σημαίνει ότι σε έχουν για εντελώς μ@λάκα και του κλότσου και του μπάτσου.
Back to Top