Η διαφορά μεταξύ...

Η διαφορά μεταξύ κυβερνη(σ)τικών και αντιπολίτευσης είναι ότι οι κυβερνηστικοί το κάνουν και πονάν τα παλικάρια και οι παλικαρίνες, ενώ οι άλλοι το κάνουν και δεν πονάν
Back to Top