Γλωσσολόγοι και φιλόλογοι ήδη ερίζουν για...

Γλωσσολόγοι και φιλόλογοι ήδη ερίζουν για το αν θα πρέπει κάποιες λέξεις να αντικατασταθούν από πιο ισχυρές, όπως: Η διαπραγμάτευση από την τσίπρας και η διαπραγματεύομαι από την τσιπρεύομαι ή τσιπρεύω
Back to Top