Το να εμμένεις και να τιμάς λατρεύοντας αμφιλεγόμενα πολιτικά πρόσωπα...

Το να  τιμάς λατρεύοντας αμφιλεγόμενα πολιτικά πρόσωπα, για να μην πω, με πολλών ομολογίες και μαρτυρίες αποδεδειγμένα εγκληματίες κατά της Ελλάδας και του λαού της και προδότες, κάτι ύποπτο συμβαίνει με σένα, ύποπτο και ανησυχητικό όταν το βλέπεις σε μεγάλο βαθμό σαν ευκαιρία βολέματος και ειδικά όταν το κάνεις με σχεδόν μόνο το κριτήριο την αυτοπροβολή...άη σhιχτίρ πια... υπάρχουν οι διαχρονικές-αιώνιες και πανανθρώπινες αξίες που μας χαρακτηρίζουν και όχι η ιδιοτέλεια...
Back to Top