Υπάρχουν πάρα πολλοί πορδόμαγκες-πορδοεπαναστάτες που...

Υπάρχουν πάρα πολλοί πορδόμαγκες-πορδοεπαναστάτες που αποκαλύφτηκαν μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τους ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛάνους, αν προτιμάτε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛέητους.
Back to Top