Μελάνια και Κατρούγκαλο, με την ίδια

Μελάνια και Κατρούγκαλο, με την ίδια κομψότητα η καπιταλίστρια με το κομμουνιστήρι το Κατρούγκαλο!
Back to Top