Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού, κάποιοι υπήκοοι, χωρίστηκαν στους...

Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού, κάποιοι υπήκοοι, χωρίστηκαν στους Πολακιστές και Αδωνιστές. Οι μεν είναι παλαμοκρούστες του Πολάκη, οι δε του Αδώνιδος.
Τι είναι καλύτερα να είσαι; Παλαμακιστήρι Πολακιστής ή παλαμακιστήρι Παολακιστής, παλαμακιστήρι Αδωνιστής ή παλαμακιστήρι Αιδοιωνιστής-ηδονιστής;
Τα πολακιστήργια παλαμακιστήργια ασχολούνται μόνο με τον Άδωνι ανεβάζοντας τι κακό-"κακό" είπε ο Άδωνις...
Back to Top