Τι σημασία πούναι γιατρός...

Τι σημασία πούναι γιατρός, είναι και αστοιχείωτος σε όλα τ΄άλλα, ειδικά πολιτικά.
Back to Top