Αποκαλύπτεται πολύ δηθενισμός από...

Αποκαλύπτεται πολύ δηθενισμός από κάποιους που μπήκαν εντελώς μέσα στο κατοχικό πνεύμα και λειτουργούν έτσι, το δείχνουν ακόμα και με το να ασχολούνται μονομερώς με ένα πολιτικό πρόσωπο παρουσιάζοντάς το σαν τον απόλυτο μπαμπούλα, παραβλέποντας ότι ένας άλλος μπαμπούλας είναι ήδη εδώ, απορώ πως παραμυθιάζονται ακόμα, ή ίσως μια προηγούμενη πολιτική τους θέση δεν τους αφήνει να τον δουν...
Back to Top