Μανιοκατάθλιψη είναι η μορφή πληροφόρησης που μας βομβαρδίζουν όλα τα μνημονιακά ΜΜΕ….. Προσέχετε τι ακούτε και πότε το ακούτε…. .έχουν εντεταλμένη υπηρεσία …..να μας απογοητεύσουν… να μας εξαφανίσουν κάθε αντίσταση .
Back to Top