Πόσο ακόμη θα αντέξουν οι Έλληνες να έχουν εκλεγμένους αντιπροσώπους, οι οποίοι όμως δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα ούτε το δικαίωμα να αποφασίζουν; Πως μπορεί να λειτουργήσει το ευρωπαϊκό μοντέλο, αν πάντα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής;
ΑΝΤΙΝΕWS 
Back to Top