Η διαφορά μεταξύ αυτής της κυβερνησάρας ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και της προηγούμενης είναι ότι, οι προηγούμενοι έκαναν σταυρό στον επιτάφιο και αυτοί εδώ τον περιφέρουν κορϊδεύοντας μας ότι έτσι θα αναστήσουν τον θανόντα
Back to Top