Αν κάποιος κάνει το λάθος και ακούσει ελληνικό κάναλο ΜΜΕ θα δει ειδικά τώρα να προπαγανδίζουν ότι ακόμα και την ατομική ύπαρξη την οφείλουμε στην λεγόμενη ΕΕ, όχι μόνο σαν χώρα!!! Λέω λάθος γιατί βλέποντας τους σε κάνουν μεγάλη ζημιά στην υγεία.
Back to Top