Και στην Τουρκία οι οπαδοί του Ερτνογάνη πιστεύουν ότι σώθηκε η δημοκρατία, όπως εδώ σε μας πιστεύουν τα κομματόσκυλα και κάποιοι ηλίθιοι παπαγάλοι της κομματικής προπαγάνδας ότι έχουμε δημοκρατία

Back to Top