Υπουργοποιήθηκε και αυτός με τα μέζεα! ...Ποιός στη χάρη μας τώρα.
Ο υπουργός με τα μέζεα γράμματα θα μας μάθει μην πάει το μυαλό μας αλλού...
Back to Top