Οι επόμενοι μαζικοί πρόσφυγες που θα είναι τούρκοι πολίτες-υπήκοοι, σχετικά σύντομα θα έχουμε και από αυτούς, ο Ελληνικός πληθυσμός θα είναι πολύ πιο γρήγορα μειοψηφία στην ίδια την πατρίδα και με δεδομένη την υπογεννητικότητα ...
Back to Top