Λέμε τώρα, "για να περάσει η ώρα" : Αν τους πρόσφυγες τους δέχονταν αποκλειστικά όλους οι χώρες και δυνάμεις που προκαλούν τους πολέμους, π.χ. κατά κύριο λόγω οι ΗΠΑ και μετά οι άλλες όπως Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ρωσία κλπ, θα γίνονταν πόλεμοι;;;
Back to Top