Η κατάρρευση της ΕΕ είναι γεγονός μόνο που...

Η κατάρρευση της ΕΕ είναι γεγονός μόνο που δυστυχώς γίνεται αργά και πολύ βασανιστικά ειδικά για μας. Θα ήταν προτιμότερο να γίνει πολύ γρήγορα να ξεμπερδεύουμε από αυτό το νεοναζιστικό μόρφωμα.
Ένα από τα δείγματα της κατάρρευσης της είναι και η χρήση της τρομοκρατίας, λεκτικής κυρίως, εναντίον όσων αμφισβητούν το καλό της ύπαρξής της.
Back to Top