Στο μόνο που φάνηκε μέχρι τώρα καλή αυτή η κυβερνησάρα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι στο να λέει, ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν είναι αυτά που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν
Back to Top