"ευρωτζιχαντιστές-ευρωτζιχάντια"...

Αμφιβάλω αν σε άλλη χώρα του ευρώ έχει τόσους φανατικούς "ευρωτζιχαντιστές-ευρωτζιχάντια" όσο στην Ελλάδα. που μέχρι τώρα μόνο απαγορεύουν την αντίθετη φωνή και ποιός ξέρει τι άλλο είναι έτοιμοι να κάνουν αν νομίσουν ότι θα χρειαστεί.
Back to Top